KALAM HIKMAH Jika anda imgin tahu kedudukan anda disisi Allah Maka lihatlah kedudukan Allah di hati anda

Download

SILAHKAN ANDA DOWNLOAD DISINI

Download  Kumpulan artikel Aswaja


Download  Kitab Klasik Islam

Syair Gus Dur Tannpo Waton (sang Perindu)  Download

 Biografi para Imam Dowload

 Para Slafus Shaleh Download

Kumpulan Web Ofline Download

Pusat Download tentang Islam silahkan Klik disini

Gambar Animasi islam lihat disini

Kumpulan Makalahku lihat disini

Download Buku Agama

10 Faedah Tentang Aqidah.zip
Download
67k
Amar Ma’ruf Nahi Munkar – Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu.zip
Download
59k
Aqidah Imam Bukhari.doc
View Download
110k
Aqidah Imam Empat – Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais.zip
Download
111k
Aqidah Imam Ibnu Abi Zaid al-Qirawani al-Maliki.doc
View Download
112k
Aqidah Imam Sufyan Ats-Tsaury.doc
View Download
124k
Aqidah Islamiyah Keistimewaannya – Syaikh Muhammad Ibrahim al Hamd.pdf
View Download
194k
Aqidah Salaf Ashhabul Hadits.zip
Download
69k
Aqidah Thahawiyah – Abu Ja’far At-Thahawi.pdf
View Download
155k
Asas Kebangkitan Dunia Islam – Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani.pdf
View Download
343k
Bagaimana Berdakwah Kepada Tauhid – Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al Syaikh.pdf
View Download
320k
Berkenalan dengan Salaf – Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali.zip
Download
418k
Berlemah Lembut Sesama Ahlul Sunnah – Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr.doc
View Download
385k
Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat – Syaikh Muhammad Jamil Zainu.zip
Download
162k
Buku Hadist dan Aqidah yang Dianjurkan oleh Syaikh Bin Baz.pdf
View Download
178k
Contoh-contoh Kemusyrikan Yang Membudaya – Ahmas Faiz Asifuddin.pdf
View Download
101k
Dakwah Ke Jalan Allah – Syaikh Abdul Aziz bin Baz.pdf
View Download
743k
Dasar-dasar Memahami Tauhid – Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi.pdf
View Download
138k
Empat Kaidah Memahami Tauhid – Syaikh DR. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan.zip
Download
323k
Fatwa MUI Tentang Salafi.pdf
View Download
331k
Fitnah Akhir Zaman – Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.pdf
View Download
218k
Hidup Tanpa Musik – Ustadz Abu Karimah Askary.zip
Download
66k
Inilah Dakwah Kami – Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.pdf
View Download
458k
Inti Ajaran Islam – Syaikh Abdul Aziz bin Baz.doc
View Download
116k
Islam Semakin Terasing – Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.zip
Download
311k
Jalin Kasih Sayang & Hindari Perpecahan Sesama Ahlusunnah – Nasehat Indah Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali.pdf
View Download
496k
Jenis Manusia Yang Wajib Diberikan Wala’ dan Baro’ – Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah al-Fauzan.pdf
View Download
130k
Kasyfusy Syubhat – Syaikh Muhammad At-Tamimi.PDF
View Download
308k
Kedudukan Sunnah Dalam Menyikapi Penguasa Negeri – Syaikh Abu Umar Ahmad bin Umar Bazemul.zip
Download
69k
Kenapa Memilih Manhaj Salaf – Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali.pdf
View Download
575k
Keringkasan Manhaj Salaf – Syaikh Abdul Qodir al-Arna’uth.zip
Download
231k
Kesempurnaan Manhaj Ahlus Sunnah – Ustadz Abu Athiyah Nurul Mukhlishin.zip
Download
77k
Kilauan Mutiara Hikmah Dari Nasihat Salaful Ummah.zip
Download
155k
Kitab Tauhid – Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi.pdf
View Download
3448k
Kitab Tauhid – Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi.zip
Download
175k
Kompilasi Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.zip
Download
288k
Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah fi Naqdir Rijal wa al-Kutub wa ath-Thawaif – Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali.pdf
View Download
815k
Pembelaan Terhadap Sunnah – Ustadz Muhammad Umar As Sewed.zip
Download
123k
Prinsip Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah – Syaikh DR Sholeh bin Fuzan Al-Fauzan.pdf
View Download
191k
Prinsip Ilmu Ushul Fiqh – Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin.pdf
View Download
934k
Prinsip-Prinsip Dasar Tauhid, Fiqih dan Aqidah – Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri.pdf
View Download
522k
Sahabat Nabi Di Mata Ahlussunnah – Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin.pdf
View Download
561k
Sejarah Pemurnian Ajaran Islam Di Indonesia – Hamka.pdf
View Download
232k
Sejarah Tafsir dan Perkembangannya.zip
Download
40k
Sepercik Cahaya Islam – Ustadz Muhammad Arifin Badri.zip
Download
82k
Soal Jawab Aqidah – Syaikh Muhammad Jamil Zainu.zip
Download
50k
Sunnah Sehari-hari – Ustadz Muhammad Umar as-Sewed.zip
Download
120k
Syair Aqidah Muslim – Syaikh Muhammad Jamil Zainu.pdf
View Download
77k
Syarah Aqidah Al-Wasithiyah.zip
Download
158k
Tafsir Kalimat Tauhid – Syaikh Rabi bin Hadi.pdf
View Download
328k
Takut Kepada Allah Yang Benar Dan Yang Salah – Abu Isma’il Muslim al-Atsari.pdf
View Download
139k
Tauhid Prioritas Utama – Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.zip
Download
219k
Tiga Landasan Utama – Syaikh Muhammad At-Tamimi.zip
Download
27k
Ushulus Sunnah – Imam Ahmad.doc
View Download
86k
Ushulus Sunnah Wa I’tiqad Dien – Ibnu Abi Hatim.PDF
View Download
123k
Wasiat Emas Bagi Pengikut Manhaj Salaf – Syaikh Ahmad bin Muhammad asy-Syihhi.pdf
View Download
442k

lagu Maher Zain silahkan klik teng ngandap niki

Maher Zaen Baraka_Allah klik sini
Maher Zaen Insha Allah klik sini
Maher Zaen Subhana Allah klik sini
Maher Zaen Always Be There klik sini
Maher Zaen Ya Nabi Salam klik sini
Maher Zaen Ya Nabi Arabic klik sini
Maher Zaen Palestine Will klik sini
Maher Zaen Thank You Allah klik sini
Maher Zaen Allah-Allah Kiy klik sini
Maher Zaen For The Rest Of klik sini
Maher Zaen Hold My Hand klik sini
Maher Zaen Awaken klik sini
Maher Zaen Open Your Eyes klik siniMacam-macam Lafadz Sholawat 

01. Solawat Ibrahimiyah :- Download
02. Solawat Al-Imam An-Nawawi :-
Download
03. Solawat Ibn Hajar Al-Haitami :-
Download
04. Solawat Yang Diajarkan Oleh Jibril :-
Download
05 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-Ansori :-
Download
06 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Fakihani :-
Download
07 Solawat Yang Kelebihannya Telah Diberitahu Oleh Jibril :-
Download
08 Solawat Untuk Mendapat Syafa'ah :-
Download
09 Solawat Sebagai Ganti Sedekah atau Zakat :-
Download
10 Solawat Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir :-
Download
11 Solawat Agar Diampuni Dosa :-
Download
12 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam As-Suja'i :-
Download
13 Solawat Untuk Dibaca Pada Hari Jumaat :-
Download
14 Solawat Untuk Mencapai 30 Hajat Di Dunia dan 70 Hajat Di Akhirat :-
Download
15 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Sa'id ibn 'Atorid :-
Download
16 Solawat Yang Dibaca Oleh Ahlul Bait :-
Download
17 Solawat Al-Imam Sayyidina 'Ali Karramallahu wajhah :-
Download
18 Solawat Yang Telah Diriwayatkan Oleh Ibn Mas'ud :-
Download
19 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ibn 'Umar :-
Download
20 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ghazali :-
Download
21 Solawat Yang Dibaca Pada Hari Jumaat Sebanyak Tujuh Kali :-
Download
22 Solawat Untuk Dapat Meneguk Dengan Gelas Dari Telaga An-Nabi :-
Muat
23.Solawat Berdasarkan Tasbih Juwairiyyah Isteri Kepada An-Nabi :- Download
24 Solawat Yang Pernah Diceritakan Oleh Abul 'Abbas Ahmad Al-Hajiri :-
Download
25 Solawat Asy-Syeikh Abu 'Abdillah ibn An-Nu'man :-
Download
26 Solawat Munjiyyah (Penyelamat) :-
Download
27 Solawat Nur Al-Qiyamah :-
Download
28 & 29 Solawat Al-Imam Asy-Syafi'i :-
Download
30 Solawat Asy-Syeikh Abu Hasan Al-Karkhi :-
Download
31 Solawat Sultan Al-Auliya 'Abdul Qadir Al-Jilani :-
Download
32 Solawat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali :-
Download
33 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Ar-Rifa'i :-
Download
34 & 35 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Al-Badawi :-
DownloadKUMPULAN KOLEKSI MP-3 SHOLAWAT

Album Kunta Rohiman - Raudhotul Quran Lamongn 

Sholawat Al Hasbiyah Group

ALBUM MAULIDU AHMAD (AZ ZAHIDA GROUP)

ALBUM BIL AZMI (AL MADANIYYAH GROUP PEKALONGAN)

ALBUM QOD KAFANI (AL MADANIYYAH GROUP PEKALONGAN)

Qosidah Titi Said

RAMUAN NAFSU - AL MUHABBATAIN GROUp

ALBUM PENANTIAN (AL AQSO GROUP) Kreasi Santri Indonesia

Album Ya Imamarusli - Al Ishlah Group 2

Album Habibi - As Samawat Group

Album Ya Habbi-Duta Sholawat Group 2
ALLAH BINURIHI TAJALLA.mp3
HABIBI YA MUHAMMAD.mp3
MINAR ROJAA'.mp3
ROBBI TAMANNAN.mp3
SUBHANAKA ROBBI.mp3
SUBHANALLAH.mp3
SUBHANAMAN.mp3
YA MASYA ALLAH.mp3

ALBUM LAA TAHZAN - AZ ZAHIDA GROUP
01 Nurul Huda.mp3
02 Busyroh Lana.mp3
03 Mahbuby.mp3
04 Qomadlo.mp3
05 Ya Saidat Sadat.mp3
06 Jangan Bersedih.mp3
07 Antum Furodli.mp3
08 Allah Allah.mp3

Album Live in Consert - Al Madaniyyah
01. Qod Kafaani.mp3
02. Wahdana.mp3
03. Ajmala Dikro.mp3
03. Tarohaqna.mp3
05. Antum Tadruna.mp3
06. Bi Rosulillah.mp3
07. Bil Azmi.mp3
08. Ya Badrotim.mp3

ALBUM KEHORMATAN - KH MAKRUF ISLAMUDDIN
01. Kehormatan.mp3
02. Pedoman.mp3
03. Pintu Ke Surga.mp3
04. Kunci Surga.mp3
05. Masa Muda.mp3
06. Togel.mp3
07. Kahiliyah.mp3
08. Masya Allah.mp3
09. Karunia Tuhan.mp3
10. Romadhon.mp3
11. Thola'al Badru Alaika.mp3
12. Duit.mp3
13. Mbah Toyib.mp3

ALBUM PAMIT NGAJI (PP. WALISONGO SRAGEN) KH MAKRUF ISLAMUDDIN
01. sholawat rebana - dewe² jatahe.mp3
02. sholawat rebana - kahanan zaman.mp3
-3. sholawat rebana - ojo neko².mp3
04. sholawat rebana - pamit ngaji.mp3
05. sholawat rebana - sarwo keturutan.mp3
06. sholawat rebana - sekarat pati.mp3
07. sholawat rebana - sholat jama'ah.mp3
08. sholawat rebana - syukur.mp3
09. sholawat rebana - tiket akhirat.mp3
10. sholawat rebana - wahdana.mp3

Sholawat-PP. Langitan
01. Ya Sayyidarrusli
02. Linaili
03. Habibi
04. Buduwush Shobah
05. Dawwini
06. Alaika Shollaallah
07. Mulidal Musyarof
08. A’budu
09. Addinu Lana
10. Afnaiyul Qolbi
11. Ajmala Dikro
12. Al Aqlu
13. Al Hijrotu
14. Al Qolbu
15. Allah Ana Dloifak
16. Amsaktu Nafsi
17. Ana Muslimun
18. Antal Hana
19. Assubhu Bada
20. Asyroful Kholqi
21. Azka Taslimi
22. Bi Bismillah
23. Darby
24. Doauttholabah 1
25. DoautTholabah 2
26. Ghuroba
27. Habibi Anta
28. Habibi Ya Sanadi
29. Hana laika Hina
30. Hibbi Ya Rihal
31. Hubbu Ahmadi
32. Huwa Inda
33. Huwa Nuru Yahdi
34. Ilahi Bi Ya Arhamarrohimin
35. Khoirol Bariyah
36. Khoirol Bariyah 2
37. Kuntu
38. Ma Madda
39. Madaaihuna
40. Maula Ya Sholli
41. Maula Ya Sholli 2
42. Nurul Huda
43. Robbahu Inna
44. Rohatil Athyar
45. Salamun
46. Shautudl Dlomir
47. Shohibus Syafa’ah
48. Sholatullahi Dzilkaromi
49. Sholatullahi Wasalam
50. Sholawatullah Muhaimin
51. Shollallahu Muhaimin
52. Sholli Dzal Jalali
53. Sholli Wasailim Daiman
54. Shollu Ala Nurilladzi Asad
55. Siru Lawas
56. Syatta-Syatta
57. Tahanina
58. Tholaal Badru
59. Ya Ayyuhan Nabi
60. Ya Fattahu
61. Ya Khoiro Hadi
62. Ya Rasulallah
63. Ya Robbi Antal Haadi
64. Ya Robbi Bil Musthofa
65. Ya Sayyiar Rusli
66. Ya Sayyidas Sadat
67. Jihad Fillah
Baca Selengkapnya...

Anda Pengunjung yang ke

PENGGEMAR FAVORIT

My Home

My Home

My Ma'had

My Ma'had